Kuva: Tiina Granö

Työnohjaus

”Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.”  -Suomen Työnohjaajat ry:n määritelmä

Työnohjaus on oppimisprosessi, joka perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen ja yksilöllisesti sovittuihin tavoitteisiin. Työnohjauksessa voidaan keskittyä mm. työntekijän asiakastapaukseen, prosessiin ja työntekijän valitsemiin toimintatapoihin, työntekijän ja asiakkaan väliseen suhteeseen, työntekijän omaan elämäntilanteeseen, tarpeisiin, työhön ja asiakassuhteeseen liittyviin tunteisiin tai laajempaan kontekstiin esim. työyhteisössä esiin tuleviin ilmiöihin. Työnohjaus voi toteutua yksilöllisesti tai pienryhmässä.

Psykofyysisessä työnohjauksessa keskustelun lisäksi tilanteita ja tunteita voidaan tutkia ja käsitellä myös kehollisin ja toiminnallisin keinoin.