Kuva: Tiina Granö

Tanssi-liiketerapia

Tanssi-liiketerapia (TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian soveltava muoto. Se kuuluu luovien terapioiden ryhmään. Keskeistä tanssi-liiketerapiassa on keho-mieli-yhteys sekä ymmärrys liikkeestä kommunikaationa ja tärkeänä osana vuorovaikutusta. Tanssia ja liikettä käytetään keinona vahvistaa sisäisiä voimavaroja ja itseilmaisua, tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä tutkia vuorovaikusta muiden ihmisten kanssa. TLT voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa, se soveltuu kaikille ikäryhmille ja sitä toteuttaa koulutettu tanssiterapeutti

Tanssi-liiketerapiassa käytetään monia erilaisia kehollisia ja vuorovaikutuksellisia menetelmiä, joiden tavoitteena on mm. että tietoisuus omista kehonaistimuksista, tunteista ja ajatuksista lisääntyy, kehonhahmotus selkeytyy ja vuorovaikutustaidot kehittyvät. Tavoitteena on myös vahvistaa yhteyttä omaan luovuuteen. Keinoina voidaan käyttää esim. kehotietoisuusharjoituksia, liikeimprovisaatiota, autenttista liikettä, hengitys- ja rentoutumisharjoituksia, leikkejä, mielikuvaharjoituksia, kuvallista ilmaisua ja sanallistamista.

Valmistuin tanssi-liiketerapeutiksi Teatterikorkeakoulun järjestämästä kolmivuotisesta koulutuksesta vuonna 2000. Lisäksi olen osallistunut Autenttisenliikkeen kursseille vuodesta 2003 lähtien ja suorittanut Moving-Cycle -terapian osiot 1-4 Tanskassa, kouluttajana menetelmän kehittäjä Christine Galdwell.

www.tanssiterapia.net