Kuva: Tiina Granö

Psykofyysinen fysioterapia ja B-BAT

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoistumisala, jossa korostuu kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Keholliset tuntemukset kuten kipu tai liikkumisen rajoitukset vaikuttavat aina myös mieleen ja toisaalta tunteet ja ajatukset heijastelevat kehon jännityksiin, lihasten toimintaan ja liikkumiseen. Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ovat mm. erilaiset liikeharjoitukset, kehotietoisuus- , hengitys- ja rentoutumisharjoitukset, kosketus ja muut vuorovaikutteiset harjoitukset.

Basic Body Awareness Terapia on yksi psykofyysisen fysioterapian menetelmä. Sen avulla pyritään saamaan ihmisen terveyttä edistävät voimavarat käyttöön. Menetelmän on kehittänyt ruotsalainen fysioterapeutti Gertrud Roxendal, joka on väitellyt aiheesta vuonna 1985. Ruotsiksi menetelmä on nimeltään ”Basal Kroppskännedom” Menetelmä on saanut vaikutteita monista kehollisista menetelmistä kuten esim. Tai Chi, Feldenkrais, Zen-meditaatio.

BBAT sisältää arkea helpottavia yksinkertaisia liikeharjoituksia. Harjoituksia voidaan tehdä makuulla, istuen, seisten ja kävellen. Lisäksi harjoituksia voidaan tehdä mm. käyttäen ääntä ja kosketusta. BBAT kietoo yhteen tasapainon, vapaan hengityksen ja tietoisen läsnäolon liikeharjoittelun kautta. Olennaista terapiassa on asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutus sekä keskustelut liittyen asiakkaan havaintoihin, kokemuksiin, oivalluksiin ja oppimiseen. BBAT soveltuu sekä yksilötyöhön että ryhmien kanssa työskentelemiseen.

Valmistuin B-BAT-terapeutiksi Bergen University Collegesta (Högskolen i Bergen) 2005. Koulutus oli kansainvälinen, kesti kolme vuotta ja oli laajuudeltaan 60 opintopistettä. Erikoistuin psykofyysiseen fysioterapiaan Tampereella vuonna 2006.