Kuva: Tiina Granö

Psykofyysinen hengitysterapia

Psykofyysistä hengitysterapiaa (hengityskoulua) on kehitetty 1980-luvulta alkaen sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Hoitomallin päämääränä on auttaa asiakasta oppimaan hyvinvointinsa kannalta toimivampia tapoja hengittää sekä löytämään keinoja ahdistuksen lievittämiseksi. Tavoitteena on oppia tunnistamaan, sanallistamaan ja työstämään jännityksiä, ahdistusta ja omia reaktioita vuorovaikutustilanteissa sekä vahvistamaan itseluottamusta ja kokemusta itsestä. ”Ei ole mitään hätää” ”Aina voi kuitenkin hengittää”. Menetelmä sopii yksilölliseen työskentelyyn sekä ryhmämuotoiseen terapiaan.

Olen käynyt Hengitys vuorovaikutuksen ja itsesäätelyn tukena – ohjaajakoulutuksen (Hengityskouluohjaaja) vuonna 2000 ja uudelleen vuonna 2009.