Kuva: Tiina Granö

Sensorimotorinen psykoterapia

Sensorimotorinen psykoterapia on Pat Ogdenin kehittämä kehosuuntautunut traumaterapiamenetelmä. Siinä yhdistetään kognitiivisia ja emotionaalisia näkökulmia sekä sanallisia ja fyysisiä interventioita. Keho muistaa, vaikka tietoinen mieli olisi unohtanut tapahtumat. Kehokokemuksen työstäminen tapahtuu nykyhetkessä. Asiakas opettelee havainnoimaan hyväksyvästi kehoaistimuksia, kehon liikkeitä, tunteita, mielikuvia ja ajatuksia. Kehon aistimuksia ja liikkeitä käytetään trauman työstämisen ensisijaisina väylinä. Menetelmän tehokkuus perustuu siihen, että muutos kehossa vaikuttaa muutokseen tunteissa, ajatuksissa ja uskomuksissa.

Olen suorittanut Sensomotorisen traumaterapian level 1 -koulutuksen vuonna 2016 ja toiminut samassa koulutuksessa assistenttina vuonna 2017

www.sensorimotor.org