Kuva: Tiina Granö

Psykofyysinen psykoterapia

Psykofyysisessä psykoterapiassa eli kehopsykoterapiassa ihminen nähdään kokonaisuutena. Keho ja mieli ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa. Psykofyysisessä psykoterapiassa voidaan puhumisen lisäksi työskennellä käyttäen erilaisia kehollisia menetelmiä. Huomiota kiinnitetään sanallisen ilmaisun ja tarinan lisäksi mm. kehon asentoihin, liikkeisiin, lihasten toimintaan, hengitykseen, vireystilan vaihteluihin ja sanattomaan vuorovaikutukseen. Käytettävät menetelmät muotoutuvat yhteistyössä asiakkaan kanssa ja ovat aina yhteydessä terapiasuhteeseen ja terapian senhetkiseen vaiheeseen. Asiakkaan kanssa voidaan yhdessä tutkia mm. kehotietoisuutta, tunteiden säätelyä ja ilmaisua, elämän historian aikana opittuja vuorovaikutusmalleja ja puolustautumismekanismeja.

Olen käynyt Psykofyysisen psykoterapian perusteet –koulutuksen 2006, sekä runsaasti erilaisia aiheeseen liittyviä lyhyempiä koulutuksia. Lisäksi olen erikoistunut psykofyysiseen fysioterapiaan.

 

 

Lisää tietoa: www.psykofyysinenpsykoterapia.fi