Kuva: Tiina Granö

Psykofyysinen

Psykofyysisyydellä tarkoitetaan kehon ja mielen erottamatonta yhteyttä ja molempiin suuntiin tapahtuvaa vuorovaikutusta. Ajatukset, tunteet, mielikuvat, kehon tuntemukset, eri aistien tuomat havainnot. kehon liike ja toiminta ovat koko ajan vuorovaikutuksessa toisiinsa ja jokaisella ihmisellä juuri hänelle ominaisella ainutlaatuisella tavalla. Näiden yhteyksien tiedostaminen ja tutkiminen voi lisätä terveyttä ja hyvinvointia ja siksi psykofyysistä näkökulmaa on mahdollista käyttää hyödyksi myös terapiassa.

Lisää tietoa: www.psykofyysinenpsykoterapia.fi