Kuva: Tiina Granö

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa korostuvat mm. asiakkaan voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen, nykyhetkessä läsnäolo, tulevaisuuteen suuntautuminen, uusien näkökulmien löytäminen ja positiivisten edistysaskelten, tilanteiden ja kokemusten tarkastelu sekä realististen selkeiden tavoitteiden luominen. Asiakkaalle voidaan antaa myös kotitehtäviä. Asiakas nähdään aktiivisena ja osallistuvana omien asioidensa asiantuntijana.

Minulla on Ratkaisukeskeisen psykoterapian erityistason terapeutin koulutus (60 op). Valmistuin vuonna 2010.

www.ratkes.fi