Kuva: Tiina Granö

Psykoterapia

Psykoterapia on keskusteluun perustuvaa yhteistyötä asiakkaan ja terapeutin välillä ja se perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Terapialle sovitaan yhteisesti tavoitteet, jotka tähtäävät mm. potilaan/asiakkaan tilanteen helpottumiseen, toimintakyvyn kohentumiseen, oireiden lievittymiseen ja itsetuntemuksen lisääntymiseen. Keskustelun lisäksi voidaan terapiassa käyttää myös kokemuksellisia ja kehollisia toimintamuotoja, jotka edistävät hoitoa. Terapian tavoitteista, kestosta ja intensiteetistä sovitaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti.